Що таке аналіз, що означає аналіз.

Що таке аналіз, що означає аналіз.

Що таке аналіз, що означає аналіз.

АНАЛІЗ м. грец. розбір. раздробка, дозвіл, розкладання цілого на складові частини його; загальний висновок з приватних висновків; противопол. синтез, синтетичний спосіб, перехід від загального до частковостей; химич. розкладання речовини на стихії, на початку його; математ. вчення про величини всіх пологів. Аналізувати що, розкладати, розбирати ціле на початку, основи, стихії, на складові частини його. Аналізування СР закінчать. аналізіровка ж. об. дійств. по глаг. Аналітика ж. в логіці: розбір. спосіб вирішення питання від наслідків до початків, від дії або явищ до причин; в математ. додаток алгебри (буквосчісленія) до геометрії, рішення геометричних задач без креслень, одним численням. Аналітичний, аналітичний, що відноситься до аналізу або до аналітики.

Аналітик, аналітик м. Логік або математик в показаному значенні.

Тлумачний словник Даля

— АНАЛІЗ: визначення складу речовини

Хімічний а. А. крові.

— АНАЛІЗ: всебічний розбір, розгляд

А. художнього твору. А. своїх вчинків.

— АНАЛІЗ: метод дослідження шляхом розгляду окремих сторін-властивостей, складових ча стей чого-небудь

Тлумачний словник Ожегова

Аналіз -. аналізу, м. (грец. analysis).

1. Метод дослідження, що складається в розчленування досліджуваного предмета або явища; противоп. синтез (філос.). Піддати аналізу поняття причинності.

2. Розкладання якого-н. речовини на складові його елементи, дослідження їх (їсть.). Хімічний аналіз. Мікроскопічний аналіз.

Зробити аналіз. сечі.

3. Розбір, дослідження окремих частин предмета для судження про ціле. Граматичний аналіз. Зробити аналіз. літературного твору. Математичний аналіз (мат.) — Один з відділів вищої математики .;

Тлумачний словник Ушакова

1) Метод наукового дослідження дійсності, що складається в розчленуванні цілого на складові елементи (противоп. Синтез).

2) а) Визначення складу і властивостей речовини шляхом розкладання його на більш прості елементи. б) розм. Результат дослідження складу і властивостей якого-л. речовини (крові, сечі тощо).

3) Детальний, всебічне вивчення, розгляд якого-л. факту, явища, події.

Тлумачний словник Єфремової

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!