Лавриненко В.М. (Ред.) Психологія і етика ділового спілкування PDF

Лавриненко В.М. (Ред.) Психологія і етика ділового спілкування PDF

Лавриненко В.М. (Ред.) Психологія і етика ділового спілкування PDF

Підручник для вузів. — М. ЮНИТИ-ДАНА,

2005. — 415 с.

В четверте видання підручника включені спеціальні глави, що стосуються психології та етики ведення ділових переговорів, а також таких актуальних питань, як маніпулювання зі свідомістю людей, у тому числі ділових партнерів; внесено нові розробки інших проблем теорії і практики ділового спілкування.

Підручник допоможе майбутнім і нинішнім фахівцям у формуванні психологічної та моральної культури ділового спілкування.

Введення.

Перший. Психологія та етика ділового спілкування як наука.

Предмет, основні категорії та завдання психології та етики ділового спілкування.

Основні принципи і поняття дисципліни «Психологія та етика ділового спілкування».

Російські мислителі про духовно-моральних аспектах господарської діяльності.

Про духовно-моральному потенціалі розвитку ринкових.

відносин у сучасній Росії.

Психологія мас.

Психологія міжособистісного спілкування.

Проблеми психології особистості та міжособистісного спілкування в працях російських вчених.

П. Лавров, М. Михайлівський. Аналіз мотивів діяльності людей.

Е. Де-Роберті, Н. Карєєв. Психологія міжособистісного спілкування.

Г. Плеханов, В. Ленін про психологічний складі соціальних груп.

Колективна рефлексологія В. Бехтерева.

Детермінація поведінки особистості в діловому спілкуванні.

Аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей.

Тактичні прийоми ведення переговорів.

Роль керівника в становленні колективу.

Стиль та соціально-психологічні проблеми керівництва.

Стиль керівництва.

Класична типологія Курта Левіна.

Вибір оптимального стилю керівництва: ситуаційний підхід.

Багатовимірні моделі стилів керівництва.

Психологічні проблеми керівництва.

Конфлікти та шляхи їх вирішення.

Конфлікти: види, структура, стадії протікання.

Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування.

Стратегія поведінки в конфліктній ситуації.

Конфлікти в особистісно-емоційній сфері.

Правила поведінки в умовах конфлікту.

Методи зняття психологічної напруги в умовах конфлікту.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!